دانلود جدیدترین مقالات و تحقیقات علمی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
اصل عدم مداخله در حقوق بشر 2,500 تومان
بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي 2,500 تومان
روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران 2,500 تومان
حق دفاع متهم 2,500 تومان
نقش توبه در سقوط مجازات 2,500 تومان
چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران 2,500 تومان
تاثير مستي ارادي بر مسئوليت كيفري 2,500 تومان
بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها 2,500 تومان
لوث در نظام حقوقي ايران 2,500 تومان
فورس ماژور در اجرای قرارداد 2,500 تومان
جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي 2,500 تومان
توقيف اموال 2,500 تومان
بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي 2,500 تومان
تعـدد جــرم 2,500 تومان
دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي 2,500 تومان
عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده 2,500 تومان
حمايت از حقوق مالكيت معنوي 2,500 تومان
جـرم سيـاسـي 2,500 تومان
مشاركت تجارتي 2,500 تومان
ماده22 قانون ثبت 2,500 تومان
رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي 2,500 تومان
ايراد و آثار آن بر دادرسي 2,500 تومان
اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني 2,500 تومان
حقوق جزاي اختصاصي 2,500 تومان
بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام 2,500 تومان
بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان 2,500 تومان
حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام 2,500 تومان
قاچاق جنسي زنان 2,500 تومان
دانلود تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي 2,500 تومان
دانلود پژوهش های رشته ی فیزیک 5,000 تومان
دانلود فایل های علوم اجتماعی برای دانشجویان این رشته ! 10,000 تومان 5,000 تومان
دانلود هزاران فایل اقتصاد و حسابداری برای دانشجویان اقتصاد 10,000 تومان
دانلود هزاران فایل حقوقی 20,000 تومان 10,000 تومان

تعداد صفحه(1):